Údržba

Na obchode sa ešte pracuje.
Predpokladaný dátum spustenia 1. 1. 2016